آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری


برنامه کلاسی دوره هتلداری  27 مهر  : راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 

شاهین حسین نژاد 
میترا رضا علی 
محمد رضایی
شاهین شمس مورکانی
افسانه مغاره عابد
فرح السادات لاجوردی
هدیه آقایی
زهرا سادات طاهری دهقی
الهام فاضلی
مریم چهکنویی
شقایق

قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر48 
 

 کلاس امروز دوشنبه مورخ 24 مهر ( زبان تخصصی ) برگزار نمی گردد

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 52 ( برنامه آزمون )


روز شنبه مورخ 29 مهر آزمون درس کمک های اولیه  ساعت 9:00قابل توجه دوستان گرامی
                                                                                                &nb


برنامه کلاسی دوره هتلداری  20 مهر  : برنامه کلاسی دوره هتلداری  13 مهر  : 
قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 

شنبه    مورخ 96/07/15    کلاس عملیات تور    ساعت 19:00-16:00  آقای کلانتری


یکشنبه  مورخ 96/07/16    قوانین و مقررات گردشگری / شناسایی مسیرهای گردشگری&nb


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 

شنبه      96/07/15   آشنایی با اماکن باستانی       ساعت  19:00-16:00    آقای دکتر نوری 


یکشنبه    96/07/16   فره


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53

شنبه     مورخ 96/07/15    آشنایی با اماکن تاریخی    ساعت 14:00-12:30    آقای دکتر نوری ( آزمون درس شناخت صنعت از ساعت 14:0


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 52 


روز چهارشنبه مورخ 96/07/12  کلاس آقای دانشور ( فنون و تورگردانی ) برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان هتلداریقابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه پنج شنبه 48

آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری   روز پنج شنبه   مورخ 13 مهر  ساعت 12:00 برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 ( برنامه کلاسی)

دوشنبه مورخ 96/07/10  کلاس زبان تخصصی   ساعت 19:00-16:00   خانم پیمان 


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 ( برنامه کلاسی)

دوشنبه      مورخ 96/07/10   کلاس فرهنگ و اقوام           ساعت 19:00-16:00    آقای چراغی 

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)


روز دوشنبه    مورخ  96/07/10      کلاس  جغرافیا      ساعت 14:00-9:00     خانم دکتر مقیمیراهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 

سارا اسدی
حامد افشارمهر
فریبا امین فرقانی
سمیه امیری
آیدا ابراهیمیان
سمانه شمس نظری
شهرزاد حرثی روزبهانی
نازنین سلطان محمدی
سیدباقر مصطفوی کاشانی
مینا خرمی
دلارام حسن آبادی&


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48


برنامه کلاسی دوره هتلداری  6 مهر  : 

با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر گردید به منظور تسریع در امور آموزشی فراگیران از جمله شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری ، صدور گواهینامه و نیز نظارت بر کلیه فرآیند های آموزشی موسسات و برنامه های کلاسی فراگیران از طریق ادارات کل استانها ، کلیه فراگیران موسسات آموزشی ( فارغ التحصیلان کارشناسی به بالای رشته های غیر مرتبط با گردشگری ) ، باید از ترم جاری 

قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 

شنبه مورخ 96/07/01 .............................

یکشنبه مورخ 96/07/02   کلاس قوانین و مقررات گردشگری / شناسایی مسیرهای گردشگری  ساعت 16:00 تا 19:00


دوشنبه مورخ 96/07/03 

قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48

پنج شنبه مورخ 30 شهریور 

کلاس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری ساعت 13:00 تا 16:00


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 

شنبه     مورخ 96/07/01   کلاس شناخت اماکن تاریخی ایران    ساعت 16 تا 19 


یکشنبه   مورخ 96/07/02    کلاس اکوتوریسم      &nb

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 

شنبه     مورخ   96/07/01  کلاس شناخت موزه های ایران  ساعت 9 تا 14

یکشنبه   مورخ   
96/07/02  ...........................................


روز دوشنبه مورخ 3 مهر آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری ساعت 15

روز دوشنبه مورخ 17 مهر آزمون درس شناخت صنعت گردشگری ساعت 15 


روز دوشنبه مورخ 3 مهر  آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری         گروه صبح راهنما     ساعت 14:00

روز دوشنبه مورخ 3 مهر  آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری          گروه عصر راهنما     ساعت 1

برنامه کلاسی دوره هتلداری 29 شهریور : 


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 52 

روز چهارشنبه مورخ 96/06/29   کلاس فنون تورگردانی ( آقای دانشور) ساهت 16:00 برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر  53 ( برنامه کلاسی)


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)

شنبه    مورخ  96/06/25     شناخت اماکن باستانی         ساعت 9 الی 14


یکشنبه  مورخ  96/06/26    قوانین مقررات گردشگری    ساعت 9 الی 14<


شنبه    مورخ    96/06/25      آزمون زبان تخصصی   گروه صبح                 ساعت 14:00

شنبه    مورخ    96/06/25      آزمون شناخت موزه ها  گروه عصر          


برنامه کلاسی دوره هتلداری 23 شهریور : 

روزهای تشکیل کلاس
برنامه کلی  گروه صبح 52 : 
شنبه : 14-9      کمکهای اولیه ( استاد حاجی علیرضایی ) 
دوشنبه : 14-9   فنون تورگردانی و فن بیان  ( استاد مطهر ) 

برنامه کلی گروه عصر52  : 
شنبه : 19-16    کمکهای اولیه ( استاد حاجی علیرضایی ) 
یکشنبه : 19-16  فنون تورگردانی و فن بیان  ( استاد دانشور ) 

قابل توجه کلیه مراجعه کنندگان و فراگیران گرامی : 


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53


راهنمایان گروه عصر دوره 52
   
روزهای تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 52

روز یکشنبه مورخ 96/06/12  کلاس برگزار نمی گردد.


قابل توجه فراگیران مدیرفنی دوره 48 گروه پنج شنبه 


8:30-10:00      آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

10:30-12:00   قوانین مقررات گردشگری 

13:00-16:00    زبان تخصصی 


برنامه کلاسی دوره هتلداری 9 شهریور :


8:30-10            آداب مع


سفر آموزشی آشنایی با آثار تاريخی شاهراه خراسان(جاده ی ابريشم):

سمنان(قومس، کومش)، دامغان(هکاتوم پیلوس، صددروازه)، شاهرود(حنچره، شاخره)
 
اگر می خواهيد با ويژگیهای ساختاری و آمودی


9-12         آداب معاشرت و الگوهای رفتاری ( جلسه اول ) 
13-16        پذیره ( فرانت آفیس ) 
 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10