آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
برنامه هتلداری 23 شهریور
  تاریخ ثبت :  9/12/2017
 تعداد بازدید:160


برنامه کلاسی دوره هتلداری 23 شهریور : 

                       
8:30-10:00         پذیره ( فرانت آفیس )      آقای رشیدی       


10:30-12:00      مدیریت هتل                    آقای شاه زیدی     
       
   
13:00-16:00     آداب معاشرت و الگوهای رفتاری                  آقای نصیریان