آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/14/2017
 تعداد بازدید:209


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)

شنبه    مورخ  96/06/25     شناخت اماکن باستانی         ساعت 9 الی 14


یکشنبه  مورخ  96/06/26    قوانین مقررات گردشگری    ساعت 9 الی 14

دوشنبه  مورخ  96/06/27                 درس جدید اعلام می شود