آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/14/2017
 تعداد بازدید:184


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر  53 ( برنامه کلاسی)

شنبه :    مورخ  96/06/25      شناخت اماکن باستانی                ساعت 16 الی 19


یکشنبه : مورخ  96/06/26      آداب معاشرت و الگوهای رفتاری    ساعت 16 الی 19

دوشنبه : مورخ  96/06/27                 درس جدید اعلام می شود 

سه شنبه : مورخ  96/06/28     قوانین مقررات گردشگری          ساعت 16 الی 19

چهارشنبه : مورخ  96/06/29   
 شناخت اماکن باستانی               ساعت 16 الی 19