آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 52
  تاریخ ثبت :  9/19/2017
 تعداد بازدید:168

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 52 

روز چهارشنبه مورخ 96/06/29   کلاس فنون تورگردانی ( آقای دانشور) ساهت 16:00 برگزار می گردد.