آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح و عصر 53 ( آزمون )
  تاریخ ثبت :  9/19/2017
 تعداد بازدید:178


روز دوشنبه مورخ 3 مهر  آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری         گروه صبح راهنما     ساعت 14:00

روز دوشنبه مورخ 3 مهر  آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری          گروه عصر راهنما     ساعت 15:00

روز شنبه مورخ 15 مهر  آزمون درس شناخت صنعت گردشگری                    گروه صبح راهنما     ساعت 14:00

روز شنبه مورخ 15 مهر  آزمون درس شناخت صنعت گردشگری                    گروه عصر راهنما     ساعت 15:00