آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/20/2017
 تعداد بازدید:184

قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 

شنبه     مورخ   96/07/01  کلاس شناخت موزه های ایران  ساعت 9 تا 14

یکشنبه   مورخ   
96/07/02  ...........................................

دوشنبه   مورخ  96/07/03  کلاس جغرافیای گردشگری   ساعت 9 تا 14