آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/20/2017
 تعداد بازدید:218


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 

شنبه     مورخ 96/07/01   کلاس شناخت اماکن تاریخی ایران    ساعت 16 تا 19 


یکشنبه   مورخ 96/07/02    کلاس اکوتوریسم                 ساعت 16 تا 19 

دوشنبه   مورخ 96/07/03    کلاس اکوتوریسم                 ساعت 16 تا 19 

سه شنبه  مورخ 96/07/04    کلاس قوانین و مقررات گردشگری   ساعت 16 تا 19 

چهارشنبه  مورخ 96/07/05   کلاس شناخت اماکن تاریخی ایران     ساعت 16 تا 19