آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/20/2017
 تعداد بازدید:216

قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48

پنج شنبه مورخ 30 شهریور 

کلاس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری ساعت 13:00 تا 16:00