آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/20/2017
 تعداد بازدید:258

قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 

شنبه مورخ 96/07/01 .............................

یکشنبه مورخ 96/07/02   کلاس قوانین و مقررات گردشگری / شناسایی مسیرهای گردشگری  ساعت 16:00 تا 19:00


دوشنبه مورخ 96/07/03   کلاس زبان تخصصی                                     ساعت 16:00 تا 19:00