آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه پنج شنبه 48( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/26/2017
 تعداد بازدید:223


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48

پنج شنبه مورخ 6 مهر


8:30-10:30    زبان تخصصی   خانم حسنی 

10:30-13:30    قوانین مقررات گردشگری / شناسایی مسیرهای گردشگری      آقای عنبر