آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
لوح آماده
  تاریخ ثبت :  9/27/2017
  دسته بندی :
 تعداد بازدید:352


راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 

سارا اسدی
حامد افشارمهر
فریبا امین فرقانی
سمیه امیری
آیدا ابراهیمیان
سمانه شمس نظری
شهرزاد حرثی روزبهانی
نازنین سلطان محمدی
سیدباقر مصطفوی کاشانی
مینا خرمی
دلارام حسن آبادی 
سیاوش حسن آبادیمدیریت فنی
 

پروین جلیلوند 
هانیه عزیزاقلی
سونیا فرش باف فرهمند