آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/28/2017
 تعداد بازدید:169


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 ( برنامه کلاسی)

دوشنبه      مورخ 96/07/10   کلاس فرهنگ و اقوام           ساعت 19:00-16:00    آقای چراغی سه شنبه    مورخ 96/07/11   کلاس تاریخ و روحیات ملل       ساعت 19:00-16:00    آقای دکتر فلاحی 


چهارشنبه   مورخ 96/07/12   کلاس شناخت موزه ها           ساعت 19:00-16:00    خانم دولتخواه