آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  9/28/2017
 تعداد بازدید:165


قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 ( برنامه کلاسی)

دوشنبه مورخ 96/07/10  کلاس زبان تخصصی   ساعت 19:00-16:00   خانم پیمان