آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه پنج شنبه ( آزمون )
  تاریخ ثبت :  10/2/2017
 تعداد بازدید:228


قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه پنج شنبه 48

آزمون درس آداب معاشرت و الگوهای رفتاری   روز پنج شنبه   مورخ 13 مهر  ساعت 12:00 برگزار می گردد.