آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 52 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  10/3/2017
 تعداد بازدید:190


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 52 


روز چهارشنبه مورخ 96/07/12  کلاس آقای دانشور ( فنون و تورگردانی ) برگزار نمی گردد.