آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  10/3/2017
 تعداد بازدید:281


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53

شنبه     مورخ 96/07/15    آشنایی با اماکن تاریخی    ساعت 14:00-12:30    آقای دکتر نوری ( آزمون درس شناخت صنعت از ساعت 14:00 به ساعت 11:30 تغییر یافت )

یکشنبه   مورخ 96/07/16    فرهنگ و اقوام            ساعت 14:00-9:00       آقای داورپناه

دوشنبه   مورخ 96/07/17    جغرافیا   ساعت 12:00-9:00  خانم دکتر مقیمی /  آشنایی با میراث فرهنگی   ساعت 14:00-12:30     خانم دکتر معانی

****

شایان ذکر است  از هفته بعد روزهای شنبه ساعت اول ( 12:00-9:00) کلاس تاریخ و روحیات ملل برگزار می گردد

آزمون درس شناخت صنعت گردشگری ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 96/07/15 برگزار می گردد.