آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  10/3/2017
 تعداد بازدید:254


قابل توجه دانشجویان راهنما گروه عصر 53 

شنبه      96/07/15   آشنایی با اماکن باستانی       ساعت  19:00-16:00    آقای دکتر نوری 


یکشنبه    96/07/16   فرهنگ و اقوام              ساعت  19:00-16:00    آقای علی چراغی 

دوشنبه    96/07/17   آشنایی با میراث فرهنگی       ساعت  19:00-16:00    خانم دکتر معانی 

سه شنبه   96/07/18   تاریخ و روحیات ملل          ساعت  19:00-16:00   آقای دکتر فلاحی

چهارشنبه  96/07/19   ............................................................