آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  10/3/2017
 تعداد بازدید:202


قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه عصر 48 

شنبه    مورخ 96/07/15    کلاس عملیات تور    ساعت 19:00-16:00  آقای کلانتری


یکشنبه  مورخ 96/07/16    قوانین و مقررات گردشگری / شناسایی مسیرهای گردشگری    ساعت 19:00-16:00  آقای عنبر

دوشنبه  مورخ 96/07/17    زبان تخصصی       ساعت 19:00-16:00  خانم پیمان