آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
قابل توجه دانشجویان مدیرفنی گروه پنج شنبه 48 ( برنامه کلاسی)
  تاریخ ثبت :  10/3/2017
 تعداد بازدید:354قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48


8:30-10:30            قوانین مقررات گردشگری / شناسایی مسیرهای گردشگری           آقای عنبر

10:30-12:00          عملیات تور                                                              آقای کلانتری

13:00-16:00          زبان تخصصی                                                           خانم حسنی 


آزمون درس آداب معاشرت ساعت 12:00 برگزار می گردد.