آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
برنامه هتلداری 13 مهر
  تاریخ ثبت :  10/3/2017
 تعداد بازدید:182


برنامه کلاسی دوره هتلداری  13 مهر  : 

                       
8:30-12:00      مدیریت هتل                    آقای شاه زیدی           12:00          آزمون درس     آداب معاشرت و الگوهای رفتاری 
       
   
13:00-16:00    زبان تخصصی                  آقای رشیدی