آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
برنامه هتلداری 20 مهر
  تاریخ ثبت :  10/9/2017
 تعداد بازدید:188


برنامه کلاسی دوره هتلداری  20 مهر  : 

                       
9:00           بازدیدازهتل                          آقای شاه زیدی           


      
13:00-16:00    زبان تخصصی                 آقای رشیدی