آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
آخرین اخبار
آخرین محصولات
منابع آزمون جامع دوره راهنمایان تور (مرداد 1396)

منابع آزمون جامع دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی مرداد 1396 
 
 
  عنوان کتاب / جزوه عنوان درس فصول آزمون جامع مولف / مولفان ناشر
1 معماری ایران و جهان  معماری ایران و جهان  کامل دکتر رضا نوری شادمهانی  مهکامه
2 شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین 1-3-4-5 حمید عامریان جهاد دانشگاهی
3 آشنایی با میراث فرهنگی
 
آشنایی با میراث فرهنگی

آشنایی با صنایع دستی ایران
بخش اول 

 
فائق توحیدی

حسین یاوری
سبحان نور

مهکامه
4 زبان انگلیسی تخصصی زبان انگلیسی تخصصی کامل کوروش اسفندیار مهکامه
5 شناخت اماکن تاریخی و باستانی تاریخ فرهنگ ایران کامل دکتر رضا نوری شادمهانی  مهکامه
6 شناخت صنعت گردشگری  شناخت صنعت گردشگری کامل مرتضی بذرافشان مهکامه
7 جزوه آشنایی با اکوتوریسم اکوتوریسم کامل افسانه احسانی مهکامه
8 جغرافیای جهانگردی
 و
 نقشه خوانی
جغرافیای جهانگردی
 و
 نقشه خوانی
کامل دکتر اسماعیل قادری
محمد براتی - رسول عسگری
مهکامه

قیمت : 0 تومان