آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
آخرین اخبار
آخرین محصولات
منابع جدید آزمون جامع دوره مدیریت فنی (مرداد1396)

ردیف عنوان کتاب / جزوه عنوان درس فصول آزمون جامع مولف / مولفان ناشر
1
 
 
شناخت صنعت گردشگری  شناخت صنعت گردشگری کامل مرتضی بذرافشان مهکامه 
2 شناسایی مسیرهای گردشگری  شناسایی مسیرهای گردشگری  کامل آرش نورآقایی
رحیم عنبر 
سارا سادات مکیان
مهکامه 
3 برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها سرپرستی و عملیات تور کامل علیرضا کلانتری مهکامه 
4 بازاریابی فروش خدمات مسافرتی بازاریابی فروش خدمات مسافرتی کامل محمدضیاالدین مهکامه 
5 زبان انگلیسی تخصصی زبان انگلیسی تخصصی کامل جلال نصیریان موسسه آوای جلب سیاحان
6 آشنایی با قوانین مقررات گردشگری قوانین مقررات گردشگری کامل محمود مهریزی مهکامه
 
قیمت : 0 تومان