آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
آخرین اخبار
آخرین محصولات
قابل توجه کلیه فراگیرانی که در آزمون جامع مرداد 96

فراگیرانی که تا کنون موفق به پرداخت هزینه آزمون جامع ( 20هزار تومان ) نشده اند جهت پرداخت از ساعت 8 الی 14 روز چهارشنبه مورخ 11 مرداد به سایت سازمان مراجعه نمایند

.شایان دذکر است مهلت دیگری جهت پرداخت در نظر گرفته نخواهد شد و این مهلت نهایی می باشد .
قیمت : 000000 تومان